Ytterligare ett fall med stulna kreditkortsnummer som publicerats på Internet har uppdagats. En hacker som kallar sig Curador har tillförskansat sig en hel databas med kunduppgifter från en ännu oidentifierad webbplats.

Bland uppgifterna fanns omkring 5 000 kreditkortsnummer. Nyligen publicerades ett tusental nummer på Curadors personliga webbsida. Sidan togs dock snabbt ned, och hackern Curador uppger att publiceringen enbart skedde i undervisningssyfte.