Yttrandefriheten urholkas allt mer på Internet. Under februari har bland annat fem nazistiska domäner stoppats. Den amerikanska Internetleverantören Bosschaos ville först inte stänga dem, men tvingades sedan efter att företaget Zyan Communications som levererar företagets bandbredd hotade med att stänga ned hela Internetförbindelsen ifall man inte avlägsnade sidorna. Tidningen Sydöstran tog den 11 december på sig ansvaret för att webbsidorna hade stängts.

Följande domäner stoppades hos Bosschaos:
http://www.propatria.org
http://www.midgaard.org
http://www.heathenfront.org
http://www.nsfront.com
http://www.rappsalg.com

Sydöstran kommenterar stängningen:
http://dusch.sydostran.se/551.lasso?ID=941
http://dusch.sydostran.se/551.lasso?ID=953