Vilken grupp i samhället står på tur när nazisterna tystats? En grupp som nu mottagit flera anmälningar på sista tiden är den militanta djurrättsrörelsen.

Eliminera Pälsindustrin har anmälts för att de på sin webbsida ha en lista över företag verksamma inom pälsindustrin. Eftersom enskilda företag går att härledas till levande personer, så försöker Datainspektionen nu testa om Eliminera Pälsindustrins webbsida bryter mot PuL.

Datainspektionen har också kontaktat Djurens Befrielsefronts stödgrupp för att försöka spåra vem som har hand om ALF Sveriges webbsida där listan "Djurens fiender" finns publicerad.

Man har även inlett en utredning mot Kampanjen Rädda Wema-hundarna på grund av Marianne och Weiler Sandberg, Wemas ägare, lagts ut med namn och adress.

Eliminera Pälsindustrin:
http://www.geocities.com/capitolhill/6372

ALF Sverige:
http://www.enviroweb.org/ALFIS/sweden

Kampanjen Rädda Wema-hundarna:
http://come.to/wema