I början av december förra året bad journalisten Mark Boustedt att få ut en förteckning över samtliga personer i Gävle och Sandviken som har överskjutande skatt att hämta, men som skattemyndigheten inte lyckats få tag i. Skattemyndigheten vägrar lämna ut uppgifterna med hänvisning till 7 kapitlet 16 § i sekretesslagen.

I beslutet skriver skattemyndigheten bland annat: "Skattemyndigheten har till Boustedt ställt frågan huruvida uppgifterna ska användas eller registreras på medium för ADB. Boustedt har inte ansetts sig ha någon skyldighet och har direkt motsatt sig att upplysa om hur uppgifterna skall användas. Mot bakgrund av detta och mot att antalet begärda uppgifter medför att det normalt skulle underlätta för mottagaren att använda sig av ADB, har skattemyndigheten vid en samlad bedömning funnit att uppgifter inte kan lämnas ut."

Beslutet är överklagat till kammarrätten. I sitt överklagande påpekar han att skattemyndighetens personal mycket väl visste att han är journalist och att TF slår ut vanlig lag. 1994 slog regeringsrätten fast att datalagen inte är tillämplig när någon arbetar under skydd av tryckfrihetsförordningen. Journalisten Anders R. Olsson hade då blivit nekad av datainspektionen att skriva en bok på sin hemdator eftersom han då i lagens mening förde ett personregister.

Ytterligare information:

Skattemyndighetens diarienummer: 621-32847-99/8600

Regeringsrättens dom 1994-04-14 (93/3260)
http://www.pi.se/laurin/open.htm