Det svenska företaget Succseed säljer peotefrön (Lophophora williamsii). 15 kronor för tio frön.

Ytterligare information:

Succseed
Valsångsvägen 24
633 69 Skogstorp
E-post: succseed@algonet.se
Webbadress: http://www.algonet.se/~succseed