Två miljarder människor lever i omkring 20 länder som förvägrar sina medborgare press- och yttrandefrihet, enligt Reportrar utan gränsers, RSF, årliga rapport.

Enligt rapporten finns det ingen pressfrihet i omkring 20 av världens länder. Det innebär att omkring två av världens cirka sex miljarder invånare inte har rätten till fri och obunden information. Därtill är pressfriheten begränsad i 70 länder.

I många länder censureras medierna och lagarna försöker skrämma dem till lydnad. I vissa stater är det förenat med fängelsestraff att till exempel "sprida falsk information" eller "förolämpa statsöverhuvudet".

Regeringarna i Burma, Kuba, Kina, Tunisien och Vietnam har även inrättat system för att censurera Internet genom att kontrollera Internetleverantörerna och till exempel blockera tillgången till vissa webbsidor och straffa dem som försöker kringgå censuren.