I veckan väntas regeringen lägga fram en proposition om oönskad reklam per e-post, så kallad spam. Regeringen föreslår ett nix-register med optout-lösning.

I praktiken innebär detta att företag får skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner, såvida mottagaren inte själv anmält till registret att denne vill slippa sådana erbjudanden.

Innebär detta att även spammare får tillgång till listan? Hur skall de annars veta vilka de inte skall skicka spam till? Skrattretande!