Undergroundtidningen Rolig Teknik är tillbaka. Det är tidningens grundare, Nils Alsätra, som startat upp utgivningen igen efter närmare tio års tystnad.

Rolig Teknik kom under 80-talet ut med sammanlagt 40 nummer, och var på sin tid en av Sveriges främsta undergroundtidningar. Tidningen tipsade om hur man satt krokben för storebror, och åtalades flitigt på grund av både sina artiklar och läsarnas annonser (försäljning av vapen, körkort etcetera).

I kommande nummer av Rolig Teknik utlovas artiklar om hur man tillverkar allt från en professionell hemkokare till evighetskort för mobiltelefoner och brevbomber. En prenumeration på Rolig Teknik kostar 300 kronor (fem nummer) eller 450 kronor (tio nummer).

Ytterligare information:

Rolig Teknik
Box 129
820 40 Järvsö

Postgiro: 603 65 97-0
Webbadress: http://www.roligteknik.com