Det blir troligtvis inte något förbud mot sexköp i Danmark. Det enda landet i Norden där det fortfarande är helt lagligt. Sverige, Norge och Island har kriminaliserat sexköp, medan det i Finland enbart är förbjudet att köpa sex av offer för koppleri och människohandel.

Det var förra året som den danska regeringen gav Straffelovrådet, motsvarande svenska Lagrådet, i uppdrag att utreda de juridiska möjligheterna för en kriminalisering av sexköp. En analys ska lämnas till justitiedepartementet senare denna månad.

Enligt tidningen Politiken är dock juristerna negativa till ett sexköpsförbud, vilket med största sannolikhet innebär att förslaget inte blir verklighet. Rapporten ska offentliggöras senare denna vecka.

I Ekstra Bladet, Danmarks motsvarighet till Expressen och Aftonbladet, finns det sedan många år tillbaka en avdelning kallad "Massage & Escort", med enbart annonser gällande köp av sex.

http://politiken.dk/indland/ECE1816651/forbud-mod-sexkoeb-er-taet-paa-at-blive-lagt-i-graven/
http://ekstrabladet.dk/massageescort/