En man som tillverkat och sålt stora mängder hembränd sprit dömdes i Mora tingsrätt till skyddstillsyn. Svea hovrätt ändrar påföljden till skyddstillsyn med hänsyn till mannens personliga förhållanden.

De tre personer som dömdes i tingsrätten åtalades för tillverkning av totalt 1 600 liter sprit som sedan såldes till boende i Moratrakten. Två av personerna dömdes till villkorlig dom och skyddstillsyn. Den man som dömdes till fängelse får nu straffet ändrat till skyddstillsyn och böter. Mannen dömdes utöver brotten mot alkohollagen även för olovlig kraftavledning efter att ha dragit en elledning som kringgick elbolagets mätapparatur.

Mannen har tidigare varit inlagd för sluten psykiatrisk vård, och har därefter haft fortsatt kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Svea hovrätt bedömer att ett avbrott i behandlingen skulle medföra risk för återfall i svår psykisk sjukdom. Hovrätten finner trots presumtionen för fängelse att starka särskilda skäl talar för att påföljden ändras till skyddstillsyn med behandlingsföreskrifter.