Justitiekansler Hans Regner har beslutat inleda en förundersökning mot Aftonbladets förre reporter Christofer Fager. JK skall utreda huruvida Fager bröt mot sin tystnadsplikt genom att avslöja en källa för polisen.

JK:s beslut är ett svar på en anmälan från en av de nazister som försåg Aftonbladet med bilder av beväpnade män utanför kända svenskars dörrar, bland andra polisens dåvarande presstalesman Claes Cassel.

Anmälaren menar, enligt TT, att Christofer Fager i ett samtal med Cassel skall ha namngivit en av nazisterna. Detta skulle i så fall kunna vara ett brott mot tryckfrihetsförordningens regler om meddelarfrihet.