I måndags meddelade Europadomstolens högsta instans, Grand Chamber, att man ska pröva det mål där en man som smygfilmat sin 14 åriga styvdotter naken i duschen frias.

Det hela började 2002, då en man fälldes i tingsrätten för sexuellt ofredande efter att ha smygfilmat styvdottern med en dold kamera, placerad i tvättkorgen.

Domen överklagades till Svea hovrätt som friade mannen. De motiverade friandet med att styvpappan inte hade haft något uppsåt till sexuellt ofredande. Han hade exempelvis aldrig haft för avsikt att visa filmen för styvdottern.

Styvdottern tog då det hela till Europadomstolen, där hon hävdade att hennes rätt till privatliv hade blivit kränkt. I juni i år förlorade hon även i Europadomstolens kammare. Dock med minsta möjliga majoritet, fyra mot tre. Domstolen ansåg att det inte var fel på den svenska lagstiftningen eftersom mannen hade kunnat bli fälld om han åtalats för barnpornografibrott.

Hon gick då vidare till Europadomstolens högsta instans, Grand Chamber, och önskade att de prövade målet. Något som bara beviljas i exceptionella fall. I måndags beslutade Europadomstolen att deras högsta instans, Grand Chamber, ska pröva målet. Det har det bara hänt två gånger att mål mot Sverige tagits upp i Grand Chamber.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4163984-4920640#{"itemid":["003-4163984-4920640"