Svea hovrätt fastställde att Flashbacks ansvarige utgivare skall betala 50 000 kronor till den man som tidningen pekat ut som sexbrottsling.

Flashback publicerade 1995, under rubriken Stockholms våldtäktsmän, en lista med bild, namn telefonnummer och adresser till drygt 60 män som 1990-1991 dömts för sexualbrott.

En av männen på listan stämde 1997 Flashbacks ansvarige utgivare Jan Axelsson. Han yrkade ansvar för grovt förtal och krävde en halv miljon kronor i skadestånd för psykiskt lidande samt fängelse för Flashbacks ansvarige utgivare.

Mannen som inte förnekar att han är dömd för ett flertal olika sexualbrott ansåg att publiceringen varit oförsvarbar, då informationen enligt honom saknade både nyhetsvärde och allmänintresse.

Stockholms tingsrätt ansåg att Axelsson gjort sig skyldig till förtal och dömde honom att betala 50 000 kronor till sexualförbrytaren. Hovrätten delar tingsrättens bedömning, och finner att Axelsson skall betala det av tingsrätten bestämda beloppet i ersättning för den kränkning mannen utsatts för.

Flashback kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.