Är alla nöjda med allt? Inte det? Men var vänder man sig ifall man vill klaga, överklaga eller åtala?

Här är ett försök till en sammanställning.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-783 17 00
Tar hand om reklamationsärenden.

Bostadsrättsnämnden
Box 47650
117 95 Stockholm
Telefon: 08-775 72 00
Tar hand om tvister med bostadsrättsföreningar.

Direkthandelsföretagens förening
Johanneslustgatan 1
212 28 Malmö
Telefon: 040-29 43 70
Tar hand om reklamation vid telefon- och hemförsäljning.

Diskrimineringsombudsmannen
103 33 Stockholm
Telefon: 08-23 74 50
Tar emot anmälningar som rör rättigheter och intressen för invandrare.

DM-nämnden
Box 14038
104 40 Stockholm
Telefon: 08-667 88 33
Bedömer marknadsföringen av telefon- och direktreklam.

Etiska rådet för betalsamtal
Box 5512
114 85 Stockholm
Telefon: 08-666 11 49
Tar hand om problem med 071- och 072-linjerna.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd
Råsundavägen 60
171 52 Solna
Telefon: 08-730 33 80
Tar hand om problem med den nyköpta bostadsrätten eller villan.

Fastighetsmäklarnämnden (FMN)
Box 103 15
101 23 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
Lämnar besked om registrerade mäklare och tar emot klagaomål mot mäklare. Du kan också vända dig till de branschorganisationer som finns och som har egna ansvarsnämnder.

Fastighetsägareföreningen
Se telefonkatalogen.
Tar emot anmälningar mot hyresvärdar som agerar i strid mot "god sed på hyresmarknaden".

Hem och skola
Box 38400
100 64 Stockholm
Telefon: 08-84 03 15
Tar hand om diverse skolproblem.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 Stockholm
Telefon: 08-783 19 00
Tar upp anmälningar om skador vid behandling hos läkare, tandläkare med flera.

Hälsokostbranschens bedömningsnämnd
Box 5512
114 85 Stockholm
Telefon: 08-666 11 00
Granskar marknadsföringen av naturmedel.

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
Lämnar besked om registrerade mäklare. Kan också lämna besked om vilka resebolag som betalat in den obligatoriska resegarantin.

Konsumenternas Bankbyrå
Kungsgatan 50
111 35 Stockholm
Telefon: 08-24 30 85
Ger råd och hjälp i bankärenden.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
115 87 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00
Ger råd och hjälp i försäkringsfrågor. Vissa försäkringsbolag har dock egna "kundombudsmän" dit du kan vända dig.

Konsumentverket
118 87 Stockholm
Telefon: 08-429 05 00
Bevakar att marknadsföring inte är vilseledande eller felaktig, att inte farliga produkter säljs och att avtalsvillkor är skäliga.

Konsumentvägledarna
Se gröna sidorna i telefonkatalogen.

Lotteriinspektionen
Trädgårdsgatan 15
645 31 Strängnäs
Telefon: 0152-461 50
Bevakar ekonomiska och etiska frågor om spel och lotterier.

Marknadsetiska rådet
Box 14 025
104 40 Stockholm
Telefon: 08-662 00 98
Tar emot anmälningar om oetisk reklam.

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation
Box 17608
118 92 Stockholm
Telefon: 08-660 31 90
Tar hand om frågor rörande marknadsföring av läkemedel.

Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK)
Box 3202
103 63 Stockholm
Telefon: 08-20 75 95
Tar emot anmälningar om kränkande reklam.

Personskadereglering AB
Box 6116
102 32 Stockholm
Telefon: 08-728 07 00
Tar hand om skadeersättningsfall.

Privattandvårdens skadenämnd
Wasa personalskadeavdelning
173 81 Stockholm
Telefon: 08-635 35 00
Tar hand om skadeersättningsfall när det gäller privata tandläkare.

SBF:s reklamationsnämnd, Sveriges begravningsbyråers förbund
Kungstensgatan 20
113 57 Stockholm
Telefon: 020-21 02 10
Tar hand om reklamationer av begravningstjänster.

Skolverket
Kungsgatan 53
106 20 Stockholm
Telefon: 08-723 32 00
Tar hand om anmälningar mot skolor som inte följer lagar och bestämmelser.

Svenska bryggareföreningen
Box 26063
100 41 Stockholm
Telefon: 08-723 01 80
Kontrollerar att bryggarna följer reglerna för alkoholreklam.

Svenska tobaksbranschföreningens granskningsnämnd
Box 5512
114 85 Stockholm
Telefon: 08-666 11 00
Kontrollerar att tobaksbolagen följer lagstiftningen.

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
Tel 08-459 03 00
Tar emot anmälningar om oskäliga advokaträkningar och andra problem med advokater.

Sveriges Avanti-borrares förenings reklamationsnämnd
Ensta gård
195 92 Märsta
Telefon: 08-591 435 15
Tar emot anmälningar om misslyckade brunnsborrningar.

Sveriges försäkringsförbund
Box 1436
111 84 Stockholm
Telefon: 08-783 71 50
Prövar frågor om skadeståndsersättningar bland annat.

Sveriges privattandläkarförenings centrala förtroendenämnd
Box 5843
102 48 Stockholm
Telefon: 08-666 15 00
För information om vilka tandläkare som är medlemmar.

Sveriges trafikskolors riksförbunds reklamationsnämnd
Box 993
191 29 Sollentuna
Telefon: 08-92 87 00
Tar hand om anmälningar som rör trafikskoleutbildningen.

Trafikskadenämnden
Tegeluddsvägen 100
115 87 Stockholm
Telefon: 08-783 70 00
Prövar ärenden om personskador vid trafikolyckor.

Värmepumpbranschens reklamationsnämnd
Box 5512
114 85 Stockholm
Tel 08-666 11 50
Prövar tvister vid köp eller installation av värmepumpar.

Och naturligtvis Svartlista.

Erik Forsman