Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök byter namn till Förbundet djurens rätt. Det sker på "Djurens dag", den 4 oktober.

Den nya logotypen och det nya materialet kommer att finnas tillgängligt från den 1 oktober. Från och med den 4 oktober kommer webbadressen till organisationen att vara: http://www.djurensratt.org