Danske folketinget säger nej till att implementera EU:s dataskyddsdirektiv i dansk lag. Så det blir ingen dansk personuppgiftslag i år heller.

Folketinget ville bland annat slå fast att en dansk PUL inte får innebära förändringar av offentligheten på Internet. Nu får regeringen börja om från början i oktober. Det blir då Danmarks tredje försök att smälta persondatadirektivet.