Vi har tidigare berättat om hur en tingsrättsdom i Linköping kan innebära att elektroniska nyhetsbrev, som vänder sig till en alltför snäv målgrupp inte skyddas av YGL. Tingsrätten säger i sitt utslag att tryckfrihetsförordningen inte gäller nazistiska Nordlands Frihetsbrev som går ut via e-post.

I sitt beslut säger tingsrätten att e-post rent tekniskt kan betraktas som radioprogram vad gäller tillämpningen av YGL. Domstolen delar också Mediekommitténs betänkande Grundlagsskydd för nya medier (SOU 1997:49 sid 117). Där kommittén skriver: "att enbart den omständigheten att sändningen tillhandahålls mot abonnemang inte medför att sändningen inte kan anses riktad till allmänheten om möjligheten att abonnera står öppen för envar."

Ändå menar tingsrätten att det e-postbaserade nyhetsbrevet inte omfattas av YGL med hänsyn till intressegemenskapen mellan mottagarna och förmedlaren, att mottagarkretsen varit begränsad, att mottagarna i hög grad bidragit till dess innehåll, samt nyhetsbrevets begränsade massmediala betydelse.

Således är inte nyhetsbrevet att betrakta som en YGL-skyddad produkt utan snarare ett internt klotterplank för likasinnande, eftersom det riktas till en snäv krets som beställt det, resonerar tingsrätten. Beslutet känns mer politiskt än juridiskt korrekt.

När man dömer i sådana fall skall man inte se till innehållet, utan till principen. Frågan är om Örkeljunga naturklubbs elektroniska nyhetsbrev om tretåiga måsar skulle bedömas på samma sätt ...

Om nu tingsrättens dom står sig i hovrätten har alla de som lämnar uppgifter i elektroniska nyhetsbrev inte rätt till grundlagens meddelarskydd, åtminstone i de fall nyhetsbrevet har en begränsad upplaga eller dess mottagare har en intressegemenskap med varandra.

- Linköpings Tingsrätt tycks mena att det nynazistiska Frihetsbrevet är ett klotterplank som bara går ut till dem som skriver i det. Detta är fel. Själv fick jag Frihetsbrevet och jag har inte det minsta med svenska nynazister att skaffa.

Detta säger Henrik Alexandersson, redaktör för det elektroniska nyhetsbrevet Allvarligt Talat. Han fortsätter:

- För mig var Frihetsbrevet en ständig källa till inspiration för angrepp på de nynazistiska dumheterna. Hur skall jag nu kunna kritisera dem, när jag inte längre får någon aktuell information ifrån dem? Tingsrätten har helt enkelt gjort det svårare för mig att häckla nassarna.

- Dessutom kommer jag alltid att försvara yttrandefriheten, även för människor som säger korkade, obehagliga och farliga saker. Jag kan till och med tänka mig att vittna om att Frihetsbrevet spridits utanför en inre krets av nassar, om man väljer att överklaga domen.

- Men Frihetsbrevet, vilket jävla namn för en publikation som står för intolerans, töntig nationalism, våld och rasism. Lite skrattretande är det faktiskt.

För ytterligare information:

Linköpings Tingsrätt beslut 1999-07-02 i mål nr B 2739-98
Telefon: 013-24 41 00

Justitiekanslerns beslut 1998-12-03 Dnr 2005-98-31 (35)
Telefon: 08-405 10 00

Kostnadsfri prenumeration på nyhetsbrevet Frihetsbrevet:
http://www.nordland.net