I Sverige dricker de blivande läkarna för mycket. I New York är läget ännu värre. Minst en av tio läkare i New York är beroende av droger eller alkohol. Trots det fortsätter de att jobba.

De alarmerande uppgifterna publicerades nyligen i New York Post. Läkaren Doug Talbott i Atlanta försöker hjälpa sina kollegor som har drabbats av missbruksproblem. Sedan 1973 har han tagit sig an 4000 läkare.

Experterna beräknar att så många som 10-12 procent av New Yorks läkare är narkomaner. Det skulle i så fall innebära 7000 läkarnarkomaner.