En variant av amfetamin, som inte står på förbudslistan över narkotiska ämnen ska trots det betraktas som narkotika. Det slår högsta domstolen (HD) fast i en dom på måndagen den 5 juli.

Amfetaminvarianten heter deuterioamfetamin och har varit föremål för många och långa utredningar av både kemister och jurister. Men nu är frågan alltså slutgiltigt avgjord; deuterioamfetamin är narkotika.

Sådan amfetamin har praktiskt taget samma skadliga och vanebildande effekter som "normalt" amfetamin. Det enda som skiljer är en detalj i den kemiska sammansättningen, en isotop, skriver HD.

Nu får HD:s dom ingen effekt för de sju åtalades straff. HD har inte prövat straffen utan bara principfrågan om hurvida deuterioamfetamin är narkotika. Det innebär att de åtalade får avtjäna straff på som lägst sex och ett halv års fängelse.