Att i en artikel uppmana kvinnor att slå eller klösa våldtäktsmän kan vara brott mot tryckfriheten. Därför har justitiekanslern, JK, inlett en förundersökning mot den anarkistiska tidskriften Brand.

I senaste numret av Brand finns ett reportage om feministiskt självförsvar. I artikeln, som illustreras med instruktiva bilder, uppmanas kvinnor att använda våld mot män som attackerar dem. Det kan handla om att slå mot mannens strupe, klösa honom i ögonen eller knäa honom i skrevet.

Tidningen spreds på Hultsfredsfestivalen, där en åklagare fick ögonen på den och kontaktade JK Hans Regner. Han har nu beslutat att inleda en förundersökning om det misstänkta brottet uppvigling till misshandel.

Håkan Rustand, byråchef hos JK, säger till Sydsvenskan att det är en förmildrande omständighet att artikeln handlar om självförsvar. Om budskapet är att man bara ska använda våld i yttersta nödfall är det tveksamt om det handlar om uppvigling, enligt hans bedömning.

En komplikation i samband med förundersökningen och ett eventuellt åtal är att tidningen Brand saknar ansvarig utgivare. Det är ett brott i sig.

Senaste numret av Brand (4/99) kostar 10 kronor, och en prenumeration (6 nummer) kostar 150 kronor.

Brand, Box 150 15, 104 65 Stockholm
E-post: brand@motkraft.net
Postgiro: 478 24 80-0