Säpo har nu klarat av att behandla 260 av 1000 förfrågningar om att få ta del av registeruppgifter. Av dessa har 16 bifallits till en del. Resten har avslagits.

Säpo vägrar också att lämna uppgift om personen över huvud taget förekommer i registret. Det gäller även de som till exempel har haft skyddsklassade arbeten och därför själva vet att de finns i registret.

Tidningen Contra har fått kontakt med en person som fått se sin akt hos Säpo. Det var inte oväntat en person som inte haft något som helst med politiskt obekväma grupper att göra, utan en före detta Säpo-polis som själv arbetat med övervakning av extremister.

Det visade sig att han själv blivit utsatt för telefonavlyssning av Säpo. Utan att Säpo inhämtat erforderligt domstolsbeslut.