En tingsrättsdom kan innebära att polisen får större möjligheter att jaga rasister som sprider hatbudskap via e-post. Linköpings tingsrätt säger i ett utslag att tryckfrihetsförordningen inte gäller nazisttidningen Nordlands Frihetsbrev som går ut via e-post.

Om tingsrättens dom står sig i högre rätt har de som lämnar uppgifter i e-postbreven inte rätt till grundlagens meddelarskydd. Det har däremot uppgiftslämnare till hemsidor på Internet.

Rätten anser att en hemsida är en radioutsändning, som omfattas yttrandefrihetsgrundlagen. Nordlands hemsida skyddas därmed av grundlagen och uppgiftslämnare till den omfattas också av meddelarskyddet. Rätten förklarar det med att hemsidan sprids till en bred allmänhet via elektromagnetiska vågor, på ett sätt som är jämförbart med en radioutsändning.

Däremot riktas Nordlands Frihetsbrev till en snäv krets som har beställt det och därför skyddas det inte av tryckfrihetsförordningen, säger tingsrätten. Därför kan också polisen få lättare att jaga uppgiftslämnare till detta e-postbrev.

http://www.nordland.net