Nye ordföranden i Liberala ungdomsförbundet, Luf Dalarna, Jakob Hilding vill legalisera prostitutionen och tillåta användandet av cannabis.

Han menar att staten inte ska inskränka medborgarnas frihet mer än nödvändigt, och tycker även att gränserna bör öppnas för fri invandring och för mer frihandel. Övergångsregler för nya medlemsländer i EU ska slopas helt.

TV-licensen ska man kunna välja om man vill betala, det vill säga att Public Service ska kunna väljas bort. Skolavslutningar i kyrkan borde plockas bort och han vill inte heller att det ska vara möjligt att man ska få välja bort vissa ämnen på grund av att man har en viss religion.

http://www.luf.se/dalarna/