Infotorg Juridik är en webbplats som publicerar domar från aktuella rättsfall. En privatperson har nu anmält webbplatsen till Justitiekanslern, då han anser att de kränker den personliga integriteten. Detta då domarna innehåller både namn, personuppgifter och andra känsliga uppgifter.

Datainspektionen har tidigare polisanmält flera webbplatser som lagt ut domar på internet. InfoTorg Juridik har dock alltid klarat sig, då man har ett utgivningsbevis. Detta gör att personuppgiftslagen inte gäller. Personen som JK-anmält sidan skriver:

"Jag undrar om det inte kan vara så att det finns uppgifter publicerade som är av rent privat karaktär och som det därför inte kan anses vara juridiskt korrekt att publicera även om man gömmer sig bakom ett utgivningsbevis."
Han vill även att JK tar ställning till ifall publiceringarna kan klassas som förtal. InfoTorg Juridik är en betaltjänst, men studenter vid flera universitet och högskolor har gratis tillgång till tjänsten. Både Datainspektionen och Justitiekanslern är betalande kunder hos Infotorg Juridik

http://www.infotorgjuridik.se
http://www.jk.se
http://www.friatider.se/infotorg-polisanmals