I torsdags antog Europaparlamentet en resolution som fördömer att FN-organisationen ITU i framtiden ska kunna styra och kontrollera internet.

Konferensen WCIT - World Conference on International Telecommunication - startar i Dubai den 3 december. Där planerar ITU att bakom stängda dörrar se över de internationella telekomreglerna.

Europaparlamentet varnar nu för att vissa av de förslag som har lagts fram inför WCIT kan leda till att ITU blir den "regerande makten över internet", vilket EU-parlamentet nu har bestämt sig för att stoppa.

Resolutionen kräver att EU-länderna stoppar alla förändringar i de internationella telekomreglerna som kan vara skadlig för öppenheten, nätneutraliteten och friheten att uttrycka sig. Då alla 27 medlemsstater i EU måste skriva under reglerna kan man på så sätt blockera införandet av nya telekomregler.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2012-0498&language=EN
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vzlhTU0sNPw#!
http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-11/23/guide-to-itu-wcit
http://www.itu.int