Den 69-årige sexbrottslingen som hängdes ut med namn och bild i tidningen Flashback - och ska enligt en tidigare dom i tingsrätten få 50 000 kronor i skadestånd.

Missnöjd med beloppet överklagar mannen nu domen till Svea hovrätt. Han vill ha mer pengar, och kräver nu att skadeståndsbeloppet höjs till 100 000 kronor.

69-åringen är dömd för att ha ofredat och sexuellt utnyttjat utvecklingsstörda flickor. I tingsrätten "ogillades sexbrottslingens ansvarstalan", vilket formellt innebär att Flashback klarade sig undan tryckfrihetsbrottet förtal.

Däremot dömdes tidningen att betala skadestånd på 50 000 kronor, plus ränta, till mannen för psykiskt lidande som följd av publiceringen. Mannen krävde från början 500 000 kronor i skadestånd.

http://www.flashback.se/justice