Pingstpastor Åke Green har blivit utesluten ur nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. Detta då flera homosexuella personer reagerat på Åke Greens medlemskap i organisationen.

"Styrelsen konstaterar att dina återkommande nedsättande uttalanden om gruppen homosexuella strider mot IOGT:s och NTO:s grundsatser och program. Av den anledningen beslutar styrelsen att utesluta dig ur förbundet", lyder brevtexten som undertecknats av IOGT-NTO:s generalsekreterare Stefan Berg.

- Jag trodde att IOGT-NTO:s grundsatser handlade om nykterhet, inte om medlemmarnas åsikter i andra frågor, säger Åke Green.

Åke Green blev medlem i IOGT-NTO vid en värvningskampanj på pingströrelsens Nyhemsvecka för några år sedan. Strategin att finnas med vid kristna sommarkonferenser är en viktig orsak till IOGT-NTO:s kraftiga medlemsuppsving de senaste åren.