Radikal är inte bara namnet på en tysk vänstertidning. Det är också namnet på en nystartad norsk undergroundtidning som sprids via email. Den har även en tillhörande hemsida där du bl.a. kan läsa äldre utgåvor.

http://www.radikal.net/radikal/index.html