Internetleverantörerna Algonet och Telenordia spärrade mellan 16 oktober till 3 november så att deras kunder inte kunde få e-post från Flashback.

De som är kunder på Algonet och Telenordia (inkl. företag med egen domän) har fram tills den 3 november inte haft möjlighet att ta emot Flashbacks nyhetsbrev FNA, men också att få e-post från någon av de flera tusen abonnenter som har Internetuppkoppling hos Internetleverantören Flashback Community.

Bakgrunden är lång, men i korthet börjar det med att en användare på Flashback Community (username: wallet) började terrorisera nätet med spam (oönskad reklam). Han postar detta i nyhetsgrupper och skickar det även via e-post. Flashback blir kort därefter informerad och stoppar då denna person med omedelbar verkan. Vi uppmärksammar det även i FNA #110 (utgiven 21 oktober) för att understryka att vi inte under några som helst omständigheter accepterar spam.

Samtidigt som detta sker väljer Internetleverantörerna Algonet och Telenordia att spärra all post från Flashback. De har efteråt meddelat att de försökt kontakta Flashback innan, men att vi ej har svarat.

Enligt Flashback är det standard att skicka abuse-frågor till adressen ´abuse´ medans Algonet / Telenordia menar att ´postmaster´ är den adress som är vedertagen standard. Flashback har aldrig fått e-post ang. abuse till varken vår abuse-brevlåda lika lite som någon av de övriga adresser som vi använder i korrespondans.

Enligt Algonet / Telenordia behöver man bara skicka email till adressen ´postmaster´ - samma adress dit även alla felmeddelanden m.m. skickas.

Flashback blev informerade om avstängningen söndagen 1 november. Två dygn senare öppnades möjligheten för kunderna att ta emot post från Flashback. På frågan ifall de skulle ha agerat likadant mot en annan ISP (Telia, Tele2) svarar man ja.

Policy @ Flashback Community:
http://www.flashback.net/policy.html