Ett försök med att dela ut gratis heroin till tunga missbrukare i Danmark rycker allt närmare. En stor majoritet av den danska befolkningen är för projektet och nu är frågan uppe för debatt i det danska folketinget. Tyskland har nyligen sagt ja till att inleda ett liknande försök.

Den danska regeringens medicinska råd har redan gett klartecken till att pröva denna från början schweiziska modell, där sprutnarkomaner under viss kontroll injicerar heroin.

I Zürich har 1100 tunga missbrukare under tre års tid dagligen fått sin dos heroin i ett speciellt försök, som utvärderats i en rapport. Och enligt den har narkomanernas sociala och medicinska status markant förbättrats. Kriminaliteten har minskat och samhället har sparat miljonbelopp enligt rapporten.

Även om den danska läkarkåren är splittrad så vill en majoritet av befolkningen att metoden prövas. En opinionsundersökning som nyligen publicerades i tidningen Politiken visar att 67 procent av danskarna är mycket positivt inställda till projektet.

Försöket med statligt subventionerat heroin har f.n. prövats i Schweiz och Holland och ska snart testas även i Tyskland.