Tingsrätten i Lund har dömt hackern VMM till 20 000 kronor i skadestånd för ett dataintrång på Aftonbladets hemsida 6 januari 1997.

Han tog sig med hjälp av korrekt lösenord in i Aftonbladets dataserver och lade sedan upp en falsk version av tidningens hemsida. Hur VMM kommit över lösenordet har inte kunnat klarläggas.

Tingsrätten dömde honom till 10 000 kronor i ekonomiskt skadestånd och lika mycket i ideellt skadestånd. Aftonbladet yrkade från början på 100 000 kronor i böter för hackern, men beloppet sänktes, eftersom domen slår fast att brottet inte i första hand var menat att skada Aftonbladet, varken ekonomiskt eller anseendemässigt.

Kopia av Aftonbladets hackade hemsida:
http://www.flashback.se/hack/aftonbladet2