En lärarstudent på Högskolan Dalarna anklagas för att ha nazistiska sympatier. Studenten får därför inte ut sin examen, skriver Falu Kuriren.

Andrew Casson är chef för profilområdet Kultur och lärande till vilket lärarutbildning hör. Till Sveriges Radio Dalarna säger han att studenten inte får godkänt i de kurser där studenterna ska visa att de klarar av att arbeta som lärare, de så kallade lärarskapskurserna.

- Om någon inte klart kan ta avstånd från antidemokratiska åsikter och åsikter som avslöjar att man inte riktigt tror på alla människors lika värde, tycker inte vi att man är lämplig som lärare, säger han till SR Dalarna.

Studenten har överklagat högskolans beslut till Högskoleverket. Fallet är unikt och verkets utslag kommer att bli ett prejudikat. Beslut fattas troligtvis i augusti.