Ipoth, den multikulturella föreningen för homosexuella i Nederländerna, har för avsikt att öppna en moské för islamiska homosexuella i Amsterdam. Platsen är ännu inte bestämd.

Amsterdams kommun har gett föreningen 5 000 gulden (drygt 20 000 kronor) för "aktiviteter för homosexuella". Det är med anledning av alla telefonsamtal som Ipoth fått från islamiska homosexuella med skuldkänslor som tanken på en moské fötts.

Moskén för homosexuella blir den första i världen. Ipoths ordförande C. Artiklar tänker inte vänta på något godkännande från den muslimska gemenskapen i landet utan vill förverkliga moskén så snart som möjligt.