Om vi vill ha en rimlig chans att påverka våra ungdomar i narkotikafrågor gäller det att sluta försöka skrämma dem till avhållsamhet. I stället ska vi inleda en sansad dialog där vi tar ungdomarnas erfarenheter på allvar. Det skriver Ted Goldberg, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt Goldberg är det högst en av tio, som testat narkotika, som går vidare till tyngre droger och fastnar i missbruk. I en sammanställning uppskattar han antalet personer som mellan 1993 och 1998 prövat narkotika till 525 000. Av dessa har 32 000 blivit tunga missbrukare någon gång i sitt liv. Det betyder att 94 procent aldrig fastnat i missbruk.

Även om felmarginalen är så hög som 50 procent är det fortfarande 90 procent av experimenterarna som inte tagit steget till tung narkotika, menar Goldberg. Den svenska narkotikapolitiken som bygger på budskapet att alla som prövar narkotika förr eller senare hamnar i missbruk är alltså en myt som ungdomen vet är lika osann som att alla som inte är nykterister är alkoholister.