Hemsidan www.press.nu får publicera uppgifter om prickad sjukvårdspersonal på Internet. Det beslutade Datainspektionen nyligen. Anledningen är att hemsidan skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen.

I vintras publicerade press.nu uppgifter om prickad sjukvårdspersonal på Internet. Uppgifterna hade hämtas ur offentliga register från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. En barnmorska kände sig utpekad och anmälde press.nu till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen. Ärendet avskrevs.

- Behandlingen av personuppgifter faller inte under personuppgiftslagens tillämpningsområde, skriver Datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck i beslutet.

Anledningen är att föreningen som står bakom hemsidan www.press.nu också ger ut en tryckt tidning. Föreningen har låtit registrera en ansvarig utgivare både för tidningen och hemsidan. Därmed omfattas press.nu av yttrandefrihetsgrundlagens så kallade databasregel. Den regeln kan i princip bara utnyttjas av massmedier med hemsidor på Internet.

Den tråkiga i denna historia är att rätten till yttrandefrihet på nätet inte prövats genom detta ärende. Eftersom press.nu har utgivarbevis både för paragrafryttaren och webbplatsen har Datainspektionen aldrig behövt pröva om det är journalistisk eller konstnärlig verksamhet man ägnar oss åt, utan lugnt kan konstatera att eftersom deras papper är i ordning behöver de inte ingripa.

För Kalle Kula i Örkeljunga, som vill nämna kritiska värdeomdömen om sina kommunalråd kvarstår problemet. Antagligen har han inte råd eller lust att lägga ut tusenlappar på utgivarbevis. Men en prövning i ärendet kan det bli ...

Privatpersonen Zenon Panoussis nu lagt ut delar av samma material. Materialet ligger på fem olika utländska webbservers. Bland annat i Tyskland och Holland.

Något som gör detta ärende en aning komplext är att det är oklart huruvida Zenon Panoussis är bosatt i Sverige eller inte - och om sidorna är upplagda från Sverige, eller utlandet. Frågan är om svensk lag skall gälla utomlands.

Ytterligare information:

Ärendets Diarienummer: 785-99

http://user.berlin.de/~zenon.panoussis/press.nu
http://huizen.dds.nl/~delphi/press.nu
http://www.indocites.com/oracle/press.nu
http://meltingpot.fortunecity.com/offord/402/press.nu
http://www.maxi-web.net/underlight/press.nu