I mitten av april kom Säpos verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1998. Verksamhetsberättelsen är ett litet häfte i A5-format som kort och torftigt beskriver vad Säpo sysslat med under det gångna året. Säpo skriver att de i dag har ungefär 800 anställda i hela sin organisation, av dem är det en liten del som arbetar inom författningsskyddet.

Författningsskyddet ägnar sig i huvudsak med att arbeta mot, med Säpos egna terminologi, "de rasideologiska och autonoma nätverken". I Säpos budget fördelades 13 procent av de totala resurserna under 1998 till författningsskyddet. Så här skriver det om sitt arbete mot den "autonoma rörelsen":

"Säpo har också under året haft anledning att uppmärksamma och ingripa mot grupper och enskilda individer inom den autonoma rörelsen. Denna består av ett antal löst sammansatta nätverk och enfrågeorienterade grupper med gemensamma ideologiska grundvärderingar. Finansieringen av verksamheten sker i första hand genom insamling, bidrag och försäljning av opionskapande propaganda. Den tillströmning av nya aktivister som skett de senaste åren tycks nu ha avstannat. Även om mycket av verksamheten i dessa grupper helt sker inom lagens ramar, förekommer olagliga aktioner i form av till exempel våld, hot, skadegörelse och brandattentat som riktats mot olika samhälleliga och privata intressen. Dessa aktioner orsakar egendomsskador för mångmiljonbelopp varje år.

Under året har framför allt militanta djurrättsaktivister utmärkt sig genom olika former av aktioner. Särskilt oroväckande har varit aktivisternas tilltagande hot och systematiska trakasserier mot enskilda personer och deras familjemedlemmar, vilket i en del fall lett till att enskilda företagare och forskare helt eller delvis upphört med sin verksamhet. Verksamheten har härutöver bland annat innefattat fritagningar av djur i fångenskap, skadegörelse mot kött-, mejeri- och pälsindustrin, så kallade e-mailbombningar och demonstrationer. I slutet av oktober släpptes exempelvis drygt 20 000 minkar fria från en farm i Västerbotten. Aktionen betecknas som den hitintills största i sitt slag i världen och orsakade, liksom andra fritagningsaktioner, såväl skador på miljön som lidande för djuren.

Antifascistisk Aktion (AFA) och Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) har också utmärkt sig genom olika aktiviteter, främst genom motdemonstrationer mot högerextremister, något som ofta urartat till våldsamma konfrontationer med polisingripanden som följd. Socialekologisk Aktion (SEA), som tagit på sig skulden för flera attentat mot arbeten med anledning av Dennisöverenskommelsen, har varit föremål för flera polisingripanden under året. I avvaktan på rättegångar har aktiviteterna minskat i antal under hösten.

Dessutom har attentat utförts av enstaka individer inom den autonoma rörelsen som tillfälligt gått samman i diverse aktionsgrupper. Det har under året exempelvis förekommit skadegörelse riktad mot porrindustrin. Ett stort antal aktioner, bland annat brandattentat, skadegörelse och demonstrationer, har vidare genomförts mot Shells bensinstationer i främst södra Sverige med anledning av företagets oljeutvinning i Nigeria. Kontakterna och informationsutbytet mellan likasinnade inom den internationella autonoma rörelsen har, i likhet med utvecklingen inom det rasideologiska nätverket, ökat i omfattning under verksamhetsåret. Här spelar användningen av Internet åter en betydande och tilltagande roll."