Den tidigare nedlagda antirasistiska tidningen Expo är tillbaka. Den är nu sammanslagen med Kurdo Baksis liberala antirasistiska tidning Svartvitt.

Svartvitt med Expo, som den nu heter, handlar i sitt första nummer (1/99) om tro, hopp och kärlek för muslimska killar i Sverige. Expo består av en inlaga på åtta sidor, och skriver där om NSF i Klippan och Örebro, Erik Blüchers verksamhet samt Nordlands spamningar av Algonet.

Expo har numera även en spalt, "aktiviteter", där pågående antifascistiska projekt presenteras. I detta nummer presenteras Nätverket mot Rasism i Stockholms kampanj mot Sverigedemokraterna.

En prenumeration på Expo kostar 100 kronor per år.

Svartvitt, Box 34080, 100 26 Stockholm
Expo, Box 1030, 114 79 Stockholm
Postgiro: 126398-7