En svensk propagandafilm som nyligen har producerats, uppmanar till jihad i Sverige. Den är producerad i Syrien av Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham, och heter "Och uppmana de troende att strida".

Filmen är svenskspråkig och visar en grupp tungt beväpnade män i stridsövningar. Filmen publicerades den 21 november och har redan fått internationell spridning.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jI285ZMzpPE#!
http://gudmundson.blogspot.se/2012/11/har-manar-svenskarna-i-syrien-till-jihad.html
http://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993