På polisriksdagen i Eskilstuna, som började 20 april (vilket för övrigt är Hitlers födelsedag) höll Margareta Linderoth, chef på Säpos författningsskydd, två seminarier om "De autonoma grupperna".

Säpo förklarade att de lyckats tysta den nynazistiska vitmaktmusiken, och nu ville använda samma metoder mot djurrättsrörelsen och den radikala miljörörelsen. Eftersom länspolismyndigheterna saknar överblick över hela landet, vill Säpo få ansvaret att leda rikstäckande motaktioner.

Handlingsplanen för att bekämpa djurrättsaktivister och miljöaktivister skulle även rikta in sig på "snälla varianter" som Plogbillsrörelsen och Greenpeace, förklarade Linderoth i sitt första seminarium.

Säpochefen Anders Eriksson gick snabbt ut i medierna och förklarade att man alls inte skulle ge sig på Greenpeace, och när Linderoth höll seminariet en andra gång undvek hon att nämna Greenpeace. Säpos handlingsplan har ännu inte förankrats hos de 21 länspolismyndigheterna.

I Stockholm har djurrättsaktivister de senaste månaderna fått känna på Säpos ökade intresse. Ett trettiotal personer har kallats in till förhör, personer som Säpo "fått indikationer" om att de rör sig i djurrättskretsar. Ingen av de inkallade har varit misstänkt för något brott.

Under förhören har Säpo försökt hålla sig vänliga och presentera vad de jobbar med. Syftet har varit tydligt - att försöka få personer att lämna ut uppgifter om djurrättsrörelsen och att markera att de är övervakade. Liknande metoder med en "öppen" övervakning använder Säpo mot radikala vänstergrupper bland folk med utländsk bakgrund i Sverige, som exempelvis PKK.

Säpo passade även på att i anslutning till förhören av djurrättsaktivisterna göra ett besök hos Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök. Under förhören med aktivister framkom att Säpo bedriver en omfattande spaning på Internet, bland annat följer de aktivt diskussionslistan "Vegan-djuretik".

Djurens Befrielsefront efterlyser nu kontakt med alla som blivit kontaktade eller förhörda av Säpo.

DBF:s Stödgrupp, Box 919, 114 79 Stockholm
Telefon: 0709-302290
E-post: dbfsg@hotmail.com