Den amerikanska regeringen fruktar att det finns flera hål i säkerhetssystemen kring amerikanska försvarshemligheter, trots att den senaste kända läckan från Los Alamos National Laboratory har tätats.

Det var en Taiwan-född medarbetare som lyckades föra över information från en hemlig databas till en mindre hemlig och från den föra information om USA:s kärnvapensystem över Internet till Kina.

Den amerikanska regeringen fick redan i november en rapport om den misstänkta läckan, men rapporten ignorerades under flera månader. Både Kina, Ryssland och Indien misstänks ha fått hemlig information om USA:s kärnvapensystem.