En före detta engelsk spion har publicerat över 100 namn på agenter - många av dem diplomater - som nu utsätts för fara för sina liv.

Den brittiska regeringen har försökt att stoppa förteckningen, men misslyckats då informationen redan finns i spridning på Internet.

Förteckningen finns på:
http://www.1underground.com