Genforskare ger inga som helst belägg för att det skulle finnas olika männskliga raser. Den genetiska skillnaden inom en "ras" är större än skillnaderna mellan grupperna.

Genforskningen inom "Hugo-projektet" vars uppgift är att kartlägga människans arvmassa, torpederar därmed definitivt en gammal myt - att svarta och vita skulle vara annorlunda "inuti".

- Det finns inga som helst vetenskapliga hållpunkter för att vissa "raser" har gener som andra saknar, säger Ulf Persson, professor i medicinsk genetik, till tidningen Ny Teknik.