Sedan i höstas har Socialekologisk Aktion (SEA) funnits i Göteborg och där försökt dra igång ett motstånd mot det planerade vägprojektet Göteborgsöverenskommelsen (som även kallas "Göken").

Redan från början har det dock funnits stora inre slitningar i organisationen, konflikter kring vilka principer organisationen skall ha. Nu har de två stridande falangerna bestämt sig att splittra organisationen, meddelar den ena av falangerna som har döpt sig till Socialekologiskt Motstånd.

"Nu kan båda grupperna börja att arbeta konstruktivt i stället för att passiviseras av uppslitande ideologiska diskussioner, i vilka vi ändå aldrig kommer att kunna enas", skriver gruppen Socialekologiskt Motstånd i ett brev till Motkraft.