Följande brev har skickats till Psykedeliska Bokhandeln:

Till Psykedeliska Bokhandeln

Angående artikel om narkotika

Det har kommit till AB Dagens Nyheters ("DN") kännedom att det under januari månad till bland annat medlemmar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen per e-post har skickats en text i artikelform ("Artikeln") om LSD och cannabis. I huvudet till e-postmeddelandet anges att texten är en DN-artikel, författad av Öyvind Fahlström och Björn Netz. Något år för Artikelns tillkomst eller publicering anges inte.

Artikeln behandlar ett kontroversiellt ämne och förespråkar ett legalt bruk av narkotiska preparat. Artikeln skrevs år 1967, det vill säga för mer än trettio år sedan. Ståndpunkterna har aldrig framförts som DN:s egna.

Ditt sätt att presentera Artikeln och bland annat utelämna året för dess tillkomst, har medfört att mottagare av Artikeln fått uppfattningen att DN i dag skulle stödja de ståndpunkter som Artikeln ger uttryck för. Flera personer har reagerat på Artikelns innehåll och hört av sig till DN. DN är starkt kritisk till din användning av Artikeln och utgår ifrån att Du framdeles inte utnyttjar DN:s kännetecken på ett otillåtet sätt. DN vill understryka att dess namn och kännetecken är registrerade varumärken. DN har också upphovsrätt till stora delar av tidningens innehåll. Varje förfarande i strid med vad lagligen tillhör DN kommer att beivras.

Stockholm den 28/1 1999

För AB Dagens Nyheter

Fredrik Grönberg

Administrativ redaktör

Vi trodde citaträtten var absolut, oavsett om man anger årtal eller inte. Som de säger: "Varje förfarande i strid med vad lagligen tillhör DN kommer att beivras."

Hur var det ordspråket gick? "Tomma tunnor skramlar mest". Det kända citatet från Reservoir dogs är också applicerbart: "You gonna bark all day little doggy, or are you gonna bite".

Artikeln finns på följande adress:
http://www.psykedelbok.se/om_lsd_cannabis_sv.html