Det har nyligen startats några nya diskussionsgrupper på usenet med inriktning på anarkism:

alt.org.iww (industrial workers of the world)
alt.anarchism.communist
alt.anarchism.individualist
alt.anarchism.syndicalist

Sedan tidigare finns även: alt.politics.socialism.libertarian

En lista över anarkistiska och närstående diskussionsgrupper finns på:
http://www.tigerden.com/~berios/lists.html