Mediegruppen i Svärd till Plogbillar har lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden för Radio och tv mot tv-programmet Reportrarna som sändes den 19 januari i SVT 2. Orsaken är att programmet både var partiskt och osakligt.

Plogbillsrörelsen beskylldes i programmet bland annat för att ha "en egen tolkning av begreppet demokrati", som Jonas Olsson i Reportrarna uttryckte det. Mediegruppen skrev:

"Här ger Jonas Olsson uttryck för sin egen uppfattning. När Plogbillsaktivister talar om demokrati så hänvisar de bland annat till rättsprofessorn Aleksander Peczenik, rättsfilosoferna Jürgen Habermas och John Rawls som alla menar att civil olydnad är nödvändigt i en demokrati. Plogbillsaktivisternas tolkning av demokrati är alltså knappast deras egen."
Plogbillsaktivisters agerande kallades också genomgående för sabotage. Om detta skrev mediegruppen:

"Sabotage betyder enligt Nationalencyklopedin: "Anonym skadegörelse eller passivt motstånd." Det innebär alltså att försvåra och fördyra en verksamhet (att minska vinsten för ett företag) utan att bli upptäckt. Plogbillsaktivister har dock många gånger framhävt att de alltid agerar öppet och utan våld, något som inte framgår av programmet."
För ytterligare information:

Svärd till Plogbillar, Blomstigen 10, 424 37 Angered
Tel/fax: 031-330 62 42
Webbadress: http://www.plowshares.se