Möjligheten att via myndigheter "tvångsoffentliggöra" verk som egentligen är skyddade av upphovsupprätten bör upphöra. Det är innebörden i en departementspromemoria som har utarbetats inom justitiedepartementet.

Förslaget, som på måndagen sändes ut på remiss, har samband med bråket om den så kallade scientologbibeln. Denna har aldrig offentliggjorts eller givits ut. Den delges i princip bara personer inom denna kyrka som uppfyller vissa regler och vill betala för den.

I departementspromemorian föreslås nu tillägg till sekretesslagen och lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Innebörden är att myndigheter inte ska anse det vara en offentlig handling om en skrift lämnas in, som inte är offentliggjord tidigare och där upphovsmannen inte lämnat sitt samtycke.