I dag öppnar Flashback Community v. 2. En uppdaterad och förbättrad version av den gamla Community. Hemsidan byter samtidigt namn till Flashback Communication, där Community endast blir en del av flera.

Community har under förra året haft en stor tillströmning av nya kunder. Trots att Flashback har byggt ut kapaciteten kontinuerligt har det under senare tid varit framkomlighetsproblem, i synnerhet på kvällstid. Nu är de framkomlighetsproblem som drabbat användarna åtgärdade. Modempoolen har under januari byggts ut med 100 procent (!) och fler modemuppkopplingar är på väg att installeras under februari.

NEWSSERVER (news.flashback.net)

Flashback har byggt om newsservern, och samtidigt rensat ut bland de lokala diskussionsgrupperna. Färre grupper, till fördel för en betydligt mer livad och aktiv debatt. Många har önskat att man koncentrerar sig på ett färre antal, och på så sätt i stället gör newsservern mer översiktlig.

Inför nypremiären finns 16 lokala diskussionsgrupper. Grupper som du endast kan läsa ifall du har konto på Flashback Community. Några av de gamla är kvar, några andra har tagits bort eller inkluderats i nya. Nedan följer en komplett lista över samtliga lokala diskussionsgrupper 1999:

* flashback.bootlegs
* flashback.community
* flashback.droger
* flashback.gaykultur
* flashback.hacking
* flashback.mp3
* flashback.outlawbikers
* flashback.passwords
* flashback.phreaking
* flashback.politik
* flashback.pryltorget
* flashback.religion
* flashback.sex
* flashback.spel
* flashback.test
* flashback.warez

MAILINGLISTOR

Flashback har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit enbart personer med konto hos Flashback Community har tillträde. Det finns för tillfället fem slutna mailinglistor hos Flashback Community:

* community
* warez 4 mac
* warez 4 pc
* whorse
* root xs

FLASHBACK COMMUNICATION

Detta är startsidan där vi lägger upp bra Internetrelaterad information. Till skillnad från exempelvis Flashback.se så är denna sida enbart inriktad på olika nättjänster. Nedan följer ett urval av olika sidor som redan finns upplagda.

102 sökverktyg:
Lista över de största och bästa sökverktygen i världen. Innehåller även direktlänkar till de sidor där du registrerar din egen sida.

Sveriges samtliga nyhetsbrev:
Komplett lista över Sveriges samtliga nyhetsbrev/e-zines. Sammanlagt 110 stycken. Innehåller även information om upplaga, inriktning, utgivningsfrekvens, annonspriser m.m.

Samtliga toppdomäner i världen:
Komplett lista över samtliga toppdomäner i världen. Innehåller även prisinformation, regler och länkar till de som administrerar dem. Sammanlagt uppgifter om ca 250 toppdomäner.

Inom kort kommer fler liknande listor att presenteras.

100 % TILLGÄNGLIGHET

Flashback Community v. 2 erbjuder 100 % tillgänglighet. Vi har byggt ut modempoolen kraftigt under jul- och nyårshelgen, och kommer i februari att ha byggt ut den med ammanlagt 200 % (!). Sedan utbyggnaden av modempoolen påbörjades visar vår statistik att den inte varit fullt belastad en enda gång. Detta är också vår riktlinje inför framtiden.

GRATIS MEDLEMSKAP

Inom kort kommer vi att erbjuda fler att bli medlemmar. Principen är dock först till kvarn. Ansök därför redan i dag om ditt konto.

http://www.flashback.net