Högsta domstolen vet inte vem som äger upphovsrätten till Mein Kampf här i Sverige. Trots detta påstår de att förläggaren Karl-Erik Hägglund inte har rätt att ge ut boken i Sverige.

Han döms därför till villkorlig dom för brott mot upphovsrättslagen. Men hovrättens beslut om att beslagta och förstöra osålda exemplar upphävdes av HD. Beslutet om vite på en miljon kronor om han fortsätter med utgivningen upphävs också.

http://www.algonet.se/%7Eandersa/ad/copyreich