Den svenska säkerhetspolisens personalkontroll under åren 1969-1973 stred i vissa delar mot svensk lag. Det ansåg Registernämnden som fick i uppdrag av regeringen att utreda Säpos personalkontroll under de senaste 30 åren efter fallet med snickaren Torsten Leander som nekades arbete på grund av sitt politiska engagemang.

Regeringen har föreslagit att sekretesslagen skall ändras så att det blir lättare att få veta om man finns i Säpos register. Målet är att förändringen ska genomföras från 1 april. Det går bara att få ut uppgifter om sig själv. Alltså inte om andra. När lagändringen är genomförd och du vill veta om du är registrerad skriver du till: Säkerhetspolisen, Box 8304, 104 20 Stockholm

De här organisationerna kollade Säpo särskilt:

Vänsterorganisationer:

o Anarkistfederationen i Sverige
o Anarkisterna i Stockholm
o Bolsjevikgruppen
o De förenade FNL-grupperna om de fungerar som rekryteringsbas för KPML
o 4:e internationalen
o Fria fackföreningsfolket
o Förbundet Kommunist
o Kommittén för lika lön
o Kommunistiska arbetsgruppen
o Kommunistiska arbetareförbundet
o Kommunistiska förbundet
o Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna (KFML och KFML(r))
o Kommunistiska partiet i Sverige
o Marxistiska arbetsgruppen i Hägersten
o Marxist-Leninistiska kampförbundet
o PAX-VCO i Lund
o Revolutionära marxisters förbund
o Röd ungdom
o Socialistiska partiet
o Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS)
o Svenska anarkistförbundet
o Svenska clartéförbundet
o Sveriges kommunistiska parti (SKP)
o Sveriges kommunistiska ungdomsförbund marxist-leninisterna
o Sveriges kommunistiska studentförbund marxist-leninisterna (SKS(m-l))
o Ungsocialisterna

Högerorganisationer:

o Demokratisk allians
o Frisinnade unionspartiet/Nordisk ungdom
o Nordiska rikspartiet
o Nysvenska rörelsen
o Sveriges nationella förbund
o Sverigepartiet

Värnpliktsvägrarorganisationer:

o Motståndsgruppen